Hovedside

From Robin

Revision as of 13:58, 30 June 2017 by Kaiolae (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search


På denne wikien finner du informasjon om bruk av utstyr og programvare som Robin disponerer, samt noen interne oppslagstavler.

Equipment

3D design

3D printing

Robotics

PCB design

Projects

Demos

FPGA Design


Software

Sensors, communication


Biology-inspired Computing

Miscellaneous

Links

Personal tools