VHDL:Programmeringstips

Fra Robin

Gå til: navigasjon, søk

Innhold

VHDL Programmeringstips

Hvordan teste om alle bit i en std_logic_vector = '1'

if A = (A'range => '1') then
  ...
else
  ...
end if;

Hvordan sette alle bit i en std_logic_vector like

A <= (others => '1');
 
A_2D <= (others=>(others => '1'));  --hvis todimensjonalt array


Hvordan vente på en verdi som skal være stabil en periode

wait until (CLK='1' and CLK'stable(2 ns));


downto og to

downto har høyeste bitnr som MSB
to har høyeste bitnr som LSB
Når man binder tall sammen med & kommer alltid MSB først

Eksempel

signal downs  : std_logic_vector(7 downto 0);
signal ups   : std_logic_vector(0 to 7);
 downs <= x"05";
 ups <= downs;                         -- ups = 0x05
 
 downs <= x"03"; 
 ups(4 to 7) <= downs(3 downto 0);               -- ups = 0x03
 
 ups(4 to ups'high) <= downs(3 downto 0);            -- ups = 0x03
 
 downs <= x"E4";  
 ups <= "0000" & downs(3 downto 0);               -- ups = 0x04
 
 ups <=  (ups'low to ups'high -4 => '1') & downs(3 downto 0); -- ups = 0xF4 
 
 downs <= "1001" & ups(4 to 7);                 -- downs = 0x94
Personlige verktøy