Help:Contents

From Robin

Jump to: navigation, search

Kort informasjon til ansatte ved ROBIN

Informasjon som ligger på Robin's wiki er per dags dato allment tilgjengelig og leselig for omverdenen. Dersom vi ønsker å dele informasjon mellom oss som er av en slik karakter at den ikke kan plasseres på web'en må dette skje gjennom andre kanaler.

Nyttig hjelp

På wikimedia.org

Personal tools