Sensorer

Fra Robin

Gå til: navigasjon, søk

Innhold

"Bio-sensors"

Aksellerometere

MEMSvarianter

 • Lavkost (typisk til bruk i forbrukerprodukter, joysticks mobiltelefoner, etc)
 • CMOS kompatible / ~1-5V utgang og powersupply,
 • Typisk <18g for treakse, (fins opp til ~200g for enakse ref. Freescale)
 • Naturlig frekvens omkring 3kHz (Brukbare samplerate ~1KHz)
 • Produsenter
 • Leverandører


Piezoelementer

 • Høykost (typisk til industriell bruk- overvåkning av installasjoner, airbags etc).
 • Høy presisjon
 • Naturlige frekvenser fra 1Khz til 100kHz (ikke alltid gode på lave frekvenser, kommer an på type)
 • <10000g
 • Produsentsamling (am)

Annet

Gyroskop

Ved valg av gyroskop bør man studere Allen variansen til sensorene. Her er Angular random walk (ARW) og Bias Instability (BI) de viktigste parametrene. ARW er hvit støy mens BI er 1/f støy. Se IEEE std 952-1997 Annex 7 for mer informasjon om Allen varians. For simulering av 1/f støy må man lage et filter som filterer hvit støy med uendelig mange koeffisienter. Se i Kasdin1995 for å generere hvit støy.

MEMS gyro produsenter

Force Sensors

Personlige verktøy