Progress for week 37 (2019)

From Robin

Revision as of 10:10, 6 September 2019 by Hpnguyen (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Contents

Tony

Budget

  • Arbeide mer med Motion Capture Datasettet -> Vanskeligere enn det jeg trodde.
  • Sette opp en environment for robot-simulasjon av en vilkårlig x DOF robot. (Manipulator arm som baseline)

Accounting

  • TODONikolai

Budget

  • Laste ned alt som trengs for å kjøre et virtual/augmented environment.
  • Lage et simpelt virtual environment i Unity 3D og få kjørt det på Vive.
  • Gjøre eventuelle endringer på essayet når jeg får det tilbake.
  • Mister tre dager denne uka pga jobb og JavaZone, så en del blir nok gjort i helga etter møtet.

Accounting

Wonho

Budget

Accounting

  • TODO
Personal tools