Progress for week 43 (2019)

From Robin

Revision as of 10:38, 18 October 2019 by Hpnguyen (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Tony

Budget

Plotte posisjon, Joint angles ,fart i matLab for å se om bevegelsen som predikeres er noe forholdsvis lik MoCap-data. 
 - Prøve en approach hvor man velger minisett av kroppsdeler på MoCap data til kreative robot topologier.        
 - Finne et godt mål for kvantitativ analyse av bevegelser
  - Kinetisk energi, akkumulerte distansen for hvert ledd...
 - Dele opp MoCap-data inn i subsett og observere om man får bedre resultater mellom MoCap og det predikerte. (x5 nevrale nett, bare Dense) 
 • Variational autoencoder for å sample fra latentspace til unike robot topologier.
 - Roboten beveger seg da noenlunde, men her kan det tenkes å utnytte en enkel evolusjon for å maksimere fitness/bevegelsen/energien

Accounting

  • NO ACCOUNTING AVAILABLE **
Personal tools