Progress for week 41-42 (2016)

From Robin

Revision as of 11:53, 11 October 2016 by Johnkw (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Contents

John

Budget

  • Se om Static Low controller er innlagt.
  • Se om 'sigmoid low' funksjonen er lagt inn i systemet.
  • -- Begge to ligger inne, men kan bare brukes ved å hardkode hvilken som skal aktiveres.
  • Se på implementeringen av sigmoid/static low, og programmere inn en måte å bytte mellom dem (?).
  • Vurdere andre former for stabillitet, samt lese artikkler/gjøre research.

Accounting

Mathias

Budget

Accounting

Hans

Budget

Accounting

Jiader

Budget

Accounting

Personal tools