Progress for week 35 (2019)

From Robin

Revision as of 09:26, 23 August 2019 by Kyrrehg (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Eksempelstudent

Budget

  • Skrive kapittel om tidssignaler
  • Fortsette/starte eksepriment 1 - "domenekonvertering"
  • Loggføre/skrive om dette i master

Accounting

  • Førsteutkast til søknad er ferdig
  • Har gjort noen forsøk på eksperiment 1
    • Rammeverk for data er ikke godt nok, må forbedres
  • Har started på introduksjonen til redgjørelse av forsøk 1
Personal tools