Tilgang-4104

From Robin

Revision as of 07:08, 22 January 2014 by Yngveha (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Masterstudenter med oppgave hos ROBIN gruppen ved IFI kan få tilgang til labben i rom 4104. De som ønsker tilgang bør lese denne siden nøye:


Labben er til for Masterstudenter med

- spesielle fysiske oppsett (Roboter, FPGA etc)
- behov for spesialprogramvare
- tilknytning til ROBIN

Merk at denne listen må alltid prioriteres fra topp, skulle det bli plassmangel. Dersom dette ikke ordner seg selv, vil de nederst på listen miste tilgang. Per 22.01.2014 har dette gått bra, men vi opplever økende etterspørsel etter tilgang.

For å få tilgang må man lese, skrive under på og følge labreglementet til ROBIN

Labreglementet leveres til ingeniøren sammen med kortnummeret til adgangskortet (Ta med kortet). Etter dette vil ingeniøren sende forespørsel til administrasjonen som spør vaktalarmsentralen om å gi tilgang til studenten. Normalt skjer dette i løpet av 2-3 timer i kontortiden, men noen ganger går det et par dager dersom noen er syke eller på ferie.

Etter at tilgang er gitt, må kortet aktiveres i labdøren. Dersom kortet ikke blir aktivert i løpet av den første uka, vil tilgangen forsvinne automatisk. Aktivering skjer når kortet blir benyttet til å åpne døren. Det holder ikke å dra kortet selv om det skifter til grønt. Døra må også åpnes. Forsøk dette dagen etter at du bad om tilgang, eventuelt dagen etter det igjen. Hvis tilgang fremdeles mangler etter 2-3 dager, send påminnelse. Spesielt ved ferietider kan responsen ta noe lengre tid.

Personal tools