Progress for week 7-8 (2017)

From Robin

Revision as of 09:34, 17 February 2017 by Mathiact (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Contents

John

Budget

Accounting

Mathias

Budget

  • Implementere en god måte å sette riktig testmodus.
  • Skrive på skjelettet

Accounting

Jiader

Budget

  • Skrive på background og gjøre ferdig med introduksjon
  • Skrive litt om første forsøket med klassifisering

Accounting

Hans

Budget

  • Samle inn data om alle 5 terrengene
  • Lage ferdig programmet som gjør prediksjonen
  • Skrive ferdig utkast på bakgrunn og metode

Accounting

Personal tools