Progress for week 6-7 (2017)

From Robin

Revision as of 09:00, 17 February 2017 by Jiaderc (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Contents

John

Budget

Accounting

Mathias

Budget

Accounting

Jiader

Budget

  • Skrive
  • Diskutere videre eksperimenter med Kyrre og Tønnes

Accounting

  • Fått skrevet litt på introduksjon, implementasjon
  • Fått diskutert litt videre eksperimenter
  • Samlet data med forskjellige gait og underlag

Hans

Budget

Accounting

Personal tools