Progress for week 5 (2020)

From Robin

Revision as of 08:09, 30 January 2020 by Hpnguyen (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Tony

Accounting

  • Har hovedsaklig bare skrevet og laget figurer for å komme godt i gang å skrive. Er bare mer som en draft for å skape oversikt.

Budget

  • Eksperimentering for fullt med testing av ulike genetiske operatorer og fitness funksjoner.
  • Prøve å initialisere Failed to parse (Missing texvc executable;

please see math/README to configure.): W -vektene på en mer fornuftig måte enn bare å velge tilfeldige tall innenfor et viss intervall

    • Kanskje er det mulig å finne en Gaussian Distribusjon med en Failed to parse (Missing texvc executable;

please see math/README to configure.): my

og Failed to parse (Missing texvc executable;

please see math/README to configure.): sigma

Personal tools