Progress for week 5 (2020)

From Robin

Revision as of 09:00, 30 January 2020 by Hpnguyen (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Tony

Accounting

  • Har hovedsaklig bare skrevet og laget figurer for å komme godt i gang å skrive. Er bare mer som en draft for å skape struktur og oversikt.

Budget

  • Eksperimentering for fullt med testing av ulike genetiske operatorer og fitness funksjoner.
  • Prøve å initialisere W-vektene på en mer fornuftig måte enn bare å velge tilfeldige tall innenfor et viss intervall
    • Kanskje er det mulig å finne en Gaussian Distribusjon med en my og sigma
Personal tools