Progress for week 52-1 (2016/17)

Fra Robin

Gå til: navigasjon, søk

Innhold

John

Budget

Accounting

Mathias

Budget

  • Teste sette opp og teste Viven i Unity

Accounting

  • Importert SteamVR inn i Unityprosjektet
  • Ser sensordata i Viven
  • Får inn bare et dybdebilde pr. sekund, usikker på årsaken
  • Gantt

Jiader

Budget

Accounting

Hans

Budget

Accounting

  • Ferie
Personlige verktøy