Progress for week 52-1 (2016/17)

From Robin

Revision as of 09:06, 4 January 2017 by Mathiact (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Contents

John

Budget

Accounting

Mathias

Budget

  • Teste sette opp og teste Viven i Unity

Accounting

  • Importert SteamVR inn i Unityprosjektet
  • Ser sensordata i Viven
  • Får inn bare et dybdebilde pr. sekund, usikker på årsaken

Fil:Master gantt mathiact.png

Jiader

Budget

Accounting

Hans

Budget

Accounting

Personal tools