Progress for week 47 (2019)

From Robin

Revision as of 12:19, 22 November 2019 by Hpnguyen (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Contents

Emma

Budget

 • Finne gode hyperparametere
 • Starte et eksperiment
 • Trenger mer regnekraft (Abel?)

Accounting

Tony

Budget

 • Ulike genetisk selection for å få mer exploration, prøver midlertidig kun elitism
 • Ulike crossover/mutasjon
 • Finne en baseline og begynne å skrive på masteren

Accounting

 • Laget den mapping-transformasjonen som vi diskuterte på møtet (Manuelt)
  • (Skal prøve å lage en variant samme mapping-transformasjon, men med tilfeldige joints fra ulike kroppsdeler)
 • Har nå gjort det slik at animasjonen spiller av under simulering i en annen seperat vindu, men ønsker du at det er en menneske i V-rep?
 • Kvalitativ analyse av bevegelsen, ligner ikke, men det gir mening fordi mine 'W' matrisen er uniform fordelt fra [X_low, X_high].

Andrei

Budget

 • Fortsette med neat-python for å vise at den kan lage CPG
 • Sette opp simulasjonsmiljø

Accounting

Personal tools
Front page