Progress for week 45 (2019)

From Robin

Revision as of 12:34, 8 November 2019 by Emmaste (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Contents

Tony

Budget

- Prøve genetisk algoritme på robot

Accounting

- Prøver å sette opp V-rep med genetisk algoritme, vanskelig med den avanserte roboten min. Prøve å enklere V-rep robot modell som utgangspunkt. 
- Finne en god Fitness-funksjon å maksimere med V-rep verdier. Har Z-vinklene for hver joint og (xyz-koordinater) til end-effectorene målt i forhold til et objekt fra roboten i V-REP(feedback). Ideen er å maksimere distansen vekk fra dette objektet. 
  Mitt problem er hvordan dette kan gjøres med V-rep simulering med genetisk algoritme. Skal eksperimentere videre i morgen på lørdagen. 
- Metrics
  - Sammenligne med joint angles fra MoCap og Joint-angle responsen fra roboten i V-rep. (Fungerer kun på humanoid-robot), andre topologier DUN DUN DUUUUHHHH
  - Sammenligne med joint angle velocity fra MoCap og Joint-angle farten fra roboten i V-rep. (Fungerer kun på humanoid-robot), andre topologier er kanskje plausibelt. 
  - Fitness(Maximizing an objective function) --> Godt nok???

Wonho

Budget

  • FIX : Seems to be some error in re-loading pickled genome from the new lib
  • Try adjusting substrates in PUREPLES lib
  • MPI script?

Accounting

  • TODO

Emma

Accounting

  • Ble ferdig med å implementere poet, men har fortsatt noe problemer med evolusjon av ben/kontroller
Personal tools