Progress for week 45-46 (2016)

From Robin

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Accounting)
(Hans)
Line 46: Line 46:
=== Accounting ===
=== Accounting ===
 +
* Er begynte å lage heightmap for å produsere ulike terreng
 +
* Fått kjørt tutorial roboten gjennom et type terreng

Revision as of 13:55, 16 November 2016

Contents

John

Budget

 • Finne ut hvilke data som er interessante ut fra arbeidet så langt. Sammenligninger av tidligere vs nyere kraft begrensninger osv.
 • Hente ut data, og lagre dem, enten som rå-matteriale (verdier), eller plot. Skrive røft utkast av mastern rundt disse, og legge det til side til senere.
 • Om det lar seg gjøre enkelt, utnytte knapp nr. 2 på haptikken til å starte/stoppe sammling av data. Gjør det enklere hente ut bare det man vil ha.

Denne skal likevel brukes senere, så kan settes opp nå.

 • Forberede spørsmål til møtet med Ole Jacob.

Accounting

 • Skal i møtet med Ole Jacob og høre angående hvilke data som er relevant.
 • Har skrevet noe på masteren, men bare veldig generelt.
 • Ordnet spørsmål til Ole Jacob
 • Funnet ut at den andre knappen på kontroleren tilsynelatende ikke fungerer, og dermed brukt tid på å implementere keyboard input.
 • Funnet ut at keyboard input var mer komplisert enn forventet.

Mathias

Budget

 • Generere testmesh i unity fra punktsky
 • Lage ny rosnode som publiserer en mer manageable dataflow. 1 Hz full oppløsning i første omgang.
 • Visualisere med Viven

Accounting

Jiader

Budget

 • Få på plass rosbag recorder, slik at jeg kan ta opp og få samlet data
 • Analysere dataen og grafe det.
 • Se evt. tidligere forsknings på klassifisering/algoritmer med forskjellig underlag.

Accounting

 • Rosbag er i orden, har testet og fått samlet noe data
 • Fått det i grafene og sett på dem
 • Sett noe artikler som kan være interessante

Hans

Budget

 • Få roboten til Tønnes inn i Gazebo
 • Begynne å lage ulike terreng i Gazebo
 • Få kjørt tutorial roboten gjennom de forskjellige terrengene
 • Begynne å sette opp "Monto Carlo"

Accounting

 • Er begynte å lage heightmap for å produsere ulike terreng
 • Fått kjørt tutorial roboten gjennom et type terreng
Personal tools