Progress for week 44-45 (2016)

From Robin

Jump to: navigation, search

Contents

John

Budget

 • Lese mer på OpenHaptics dokumentasjonen for å se hvordan overføringen av bevegelse i alle tre retninger fungerer.

Så langt har jeg fokusert på det som tydeligvis bare var z-retning.

 • Høre med Kim om han har noe å tilføye på dette.
 • Avtale et møte med Ole Jacob, samt snakke med Kyrre om hvordan dette arbeidet best bør fremstilles i oppgaven, og hvorvidt tiden er brukt på riktig problem.

Det er mulig å gå et steg videre med systemet, men jeg føler det blir tungvint hvis man skal bygge videre med en slik feil i bunn.

Accounting

 • z-retning var korrekt fokus-området. (Mulig man må tilbake til det i videre arbeid)
 • Var en misforståelse av systemet, og det viste seg at det var ganske simpelt å koble "rundt" haptikken, for å få en raskere respons.

Force-limiten er re-implementert på riktig sted, og fungerer omtrent så bra som man kan få til. Men sigmoid-zero funksjonen virker til å være helt ubrukelig slik den er implementert.

 • Møte med Ole-Jacob torsdag neste uke(?)

Accounting

Mathias

Budget

 • Få status fra Adapa360
 • Få sensordata inn i Unity
 • Få opp hello world-demo i unity med Vive som de andre kan prøve

Accounting

 • Fått sensordata inn i Unity
 • Får ut dybdedata

Hans

Budget

 • Få på plass en case som kan brukes i masteren
 • Sette meg mer inn i koden til roboten

Accounting

 • Fått på plass case
 • Satt opp gazbo på tre forskjellige maskiner
 • Satt sammen en enkel tutorial robot i gazebo

Jiader

Budget

 • Få til kalibrering av alle sensorene
 • Skissere oppsett av treningen
 • Implementering av algorithmer
 • Starte med å sette opp simulering i ROS

Accounting

 • Fått på plass kalibreringen
 • Ellers ikke gjort så mye, ble enig om å samle og analysere data først. Sett litt på rosbag
Personal tools