Progress for week 44-45 (2016)

From Robin

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Jiader)
(Jiader)
Line 28: Line 28:
* Skissere oppsett av treningen
* Skissere oppsett av treningen
* Implementering av algorithmer
* Implementering av algorithmer
-
* Få på plass simulering
+
* Starte med å sette opp simulering i ROS
=== Accounting ===
=== Accounting ===

Revision as of 11:27, 2 November 2016

Contents

John

Budget

 • Lese mer på OpenHaptics dokumentasjonen for å se hvordan overføringen av bevegelse i alle tre retninger fungerer.

Så langt har jeg fokusert på det som tydeligvis bare var z-retning.

 • Høre med Kim om han har noe å tilføye på dette.
 • Avtale et møte med Ole Jacob, samt snakke med Kyrre om hvordan dette arbeidet best bør fremstilles i oppgaven, og hvorvidt tiden er brukt på riktig problem.

Det er mulig å gå et steg videre med systemet, men jeg føler det blir tungvint hvis man skal bygge videre med en slik feil i bunn.

Accounting

Mathias

Budget

 • Få status fra Adapa360
 • Få sensordata inn i Unity

Accounting

Hans

Budget

 • Få på plass en case som kan brukes i masteren
 • Sette meg mer inn i koden til roboten

Accounting

Jiader

Budget

 • Få til kalibrering av alle sensorene
 • Skissere oppsett av treningen
 • Implementering av algorithmer
 • Starte med å sette opp simulering i ROS

Accounting

Personal tools