Progress for week 41 (2019)

From Robin

Revision as of 16:46, 10 October 2019 by Hpnguyen (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Tony

Budget

 • Lage en 13 DOF-robot, men med 2 fot denne gangen og observere hvordan dette ser ut i henholdsvis til armene*
 • Trene ulike Motions på en RNN-modell til å la den predikere "motion-pattern" slik at dette kan ses på som trajectory. (DNN virker ikke lovende ut)
  • Teste ulike Motions på 13 DOF-roboten *

Accounting

 • Testing av RNN Fil:Robot_RNN.gif - Walking
  • Å gjøre for neste uke: Trene lenger og gjøre endringer på treningsdata --> Hvordan hjelpe nettverket
 • Testing av DNN Fil:Robot_DNN.gif - Walking
  • Å gjøre for neste uke: Trene lenger og gjøre endringer på treningsdata --> Hvordan hjelpe nettverket
 • Testing av RNN Fil:Robot_RNN_Jumping.gif - Jumping
 • Testing av DNN Fil:Robot_DNN_Jumping.gif - Jumping
  • Å gjøre neste uke for tilsvarende --> Må prøve å finne en god løsning for å hente ut essensen av en vilkårlig bevegelse. Slik som det er nå, predikere nettverket bare tilfeldige vinkler.
   • Har prøvd å la nettverket lære invers-kinematikken til roboten ved å sende inn Kartesiske koordinater, dette ga verre resultat enn vist ovenfor.
   • Skal prøve å la nettverket lære forholdet mellom Kartesiske koordinater og leddvinkler med Motion Capture data
Personal tools