Progress for week 41 (2019)

From Robin

Revision as of 13:03, 4 October 2019 by Hpnguyen (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Tony

Budget

  • Lage en 13 DOF-robot, men med 2 fot denne gangen og observere hvordan dette ser ut i henholdsvis til armene*
  • Trene ulike Motions på en RNN-modell til å la den predikere "motion-pattern" slik at dette kan ses på som trajectory. (DNN virker ikke lovende ut)
    • Teste ulike Motions på 13 DOF-roboten *

Accounting

    • TODO TODO TODOTODOTODOTODOTODOOOOOOOOOTODODO
Personal tools