Progress for week 41 (2019)

From Robin

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Tony)
(Wonho)
Line 18: Line 18:
== Wonho ==
== Wonho ==
=== Accounting ===
=== Accounting ===
 +
* worked on utility scripts to save and load genomes through evolution and revive them afterwords
 +
* ran some more simple HyperNEAT evolution and modified reward function in Dyret walking env. [[https://robin.wiki.ifi.uio.no/Bruker:Wonhol#Week_40.2F41 | some results]]
 +
* Started looking into docker, just need to write dockerfile, startup script and test if it works
 +
* Regarding custom CPPN and 4D substrate
 +
** CPPN is built with default NEAT in a method to build hyperneat phenotype
 +
** it seems that I only need to modify that part and recompile MultiNEAT
 +
** source code reveals that 4D substrate is supported indeed?
 +
** Perhaps need to revisit the 4d substrate definition to see if anything could go wrong

Revision as of 07:21, 11 October 2019

Contents

Tony

Budget

 • Lage en 13 DOF-robot, men med 2 fot denne gangen og observere hvordan dette ser ut i henholdsvis til armene*
 • Trene ulike Motions på en RNN-modell til å la den predikere "motion-pattern" slik at dette kan ses på som trajectory. (DNN virker ikke lovende ut)
  • Teste ulike Motions på 13 DOF-roboten *

Accounting

 • Testing av RNN Fil:Robot_RNN.gif - Walking
  • Å gjøre for neste uke: Trene lenger og gjøre endringer på treningsdata --> Hvordan hjelpe nettverket
 • Testing av DNN Fil:Robot_DNN.gif - Walking
  • Å gjøre for neste uke: Trene lenger og gjøre endringer på treningsdata --> Hvordan hjelpe nettverket
 • Testing av RNN Fil:Robot_RNN_Jumping.gif - Jumping
 • Testing av DNN Fil:Robot_DNN_Jumping.gif - Jumping
  • Å gjøre neste uke for tilsvarende --> Må prøve å finne en god løsning for å hente ut essensen av en vilkårlig bevegelse. Slik som det er nå, predikere nettverket bare tilfeldige vinkler.
   • Har prøvd å la nettverket lære invers-kinematikken til roboten ved å sende inn Kartesiske koordinater, dette ga verre resultat enn vist ovenfor.
   • Skal prøve å la nettverket lære forholdet mellom Kartesiske koordinater og leddvinkler med Motion Capture data

Wonho

Accounting

 • worked on utility scripts to save and load genomes through evolution and revive them afterwords
 • ran some more simple HyperNEAT evolution and modified reward function in Dyret walking env. [| some results]
 • Started looking into docker, just need to write dockerfile, startup script and test if it works
 • Regarding custom CPPN and 4D substrate
  • CPPN is built with default NEAT in a method to build hyperneat phenotype
  • it seems that I only need to modify that part and recompile MultiNEAT
  • source code reveals that 4D substrate is supported indeed?
  • Perhaps need to revisit the 4d substrate definition to see if anything could go wrong
Personal tools