Progress for week 37 (2019)

From Robin

Revision as of 07:15, 13 September 2019 by Benjamwl (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Contents

Tony

Budget

 • Arbeide mer med Motion Capture Datasettet -> Vanskeligere enn det jeg trodde.
 • Sette opp en environment for robot-simulasjon av en vilkårlig x DOF robot. (Manipulator arm som baseline)
 • Begynne å skrive på Masteroppgaven. (Denavit-Hartenberg og RNN/LSTM)

Accounting

 • TODONikolai

Budget

 • Laste ned alt som trengs for å kjøre et virtual/augmented environment.
 • Lage et simpelt virtual environment i Unity 3D og få kjørt det på Vive.
 • Gjøre eventuelle endringer på essayet når jeg får det tilbake.
 • Mister tre dager denne uka pga jobb og JavaZone, så en del blir nok gjort i helga etter møtet.

Accounting

Wonho

Budget

 • Install and test HyperNEAT libraries
 • Design control scheme for OpenAI gym DyRET using one of the HyperNEAT packages - how multilayered substrate can be implemented in these libraries?
 • check CTRNN CPG implementation with neat-python

Accounting

 • TODO

Benjamin

Budget

Accounting

 • HDM05-datasettet har noen små hull her og der (sjeldent mer enn 10 frames på noen få markører), men virker som et solid datasett.
 • Har blitt ganske godt kjent med MoCap-toolboxen.
Personal tools