Progress for week 37 (2014)

From Robin

Revision as of 10:23, 17 September 2014 by Eivinwi (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Contents

Student template (copy this for your entry)

Budget

 • Todo 1
 • Todo 2

Accounting

 • Done 1
 • Done 2

Else-Line

Budget

 • Finish essay

Accounting

 • Finished essay

Rune

Budget

 • Finish essay

Accounting

 • Essay almost finished

Stian

Budget

 • Finish essay

Accounting

 • Practiced with Adobe Illustrator for illustrations.
 • Found some more relevant papers for future work.
 • Finished essay.

Snorre

Budget

 • Installere og teste ut software, skrive wiki
 • Lage fremdriftsplan
 • Finne vinkling på oppgaven

Accounting

 • Installert og testet ut software på Windows (Visual Studio med C++)
 • Lagd noe testkode som bruker API-et til å få roboten til å gjøre ting (i simulator)
 • Utforsket noen muligheter som finnes i API-et
 • Begynt på en fremdriftsplan
 • Begynt på en wikiside om NAO software

Eivind

Budget

 • Read earlier Eurobot masters
 • Write essay
 • Write more essay
 • Finish essay

Accounting

 • Red trough 4 masters from NTNU
 • Wrote some essay
 • Wrote some more essay

André

Budget

 • Write essay
 • Write more essay
 • Finish essay
 • Read som more about kalmanfilters
Personal tools