Progress for week 35 (2019)

Fra Robin

Revisjon per 18. sep 2019 kl. 13:00 av Matsh (Diskusjon | bidrag)
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Eksempelstudent

tyu

Budget

 • Skrive kapittel om tidssignaler
 • Fortsette/starte eksepriment 1 - "domenekonvertering"
 • Loggføre/skrive om dette i master

Accounting

 • Førsteutkast til søknad er ferdig
 • Har gjort noen forsøk på eksperiment 1
  • Rammeverk for data er ikke godt nok, må forbedres
 • Har started på introduksjonen til redgjørelse av forsøk 1

Emma

Budget

 • Finne papers om nevroevolusjon og evolusjonær robotikk
 • Lese papers og skrive sammendrag
 • Finne ut hva jeg må gjøre av papirarbeid for å bytte masteroppgave

Accounting

Wonho

Budget

 • Find out how to setup Gazebo environment for DyRET simulation
  • Attempted to setup on a headless server with VNC connection, but it doesn't seem to work well due to graphic issues(Too slow)
  • Perhaps contact Vegard to get access to an actual desktop?
 • Get used to HyperNEAT implementations
 • Do some ROS tutorial to get used to concepts

Accounting

 • Followed few ROS tutorial for core concepts
 • Setup OpenAI gym environment - works much better on VNC, and intuitive
 • Looked through some papers on passive-dynamics walking robots - is it possible to embed such mechanic into EA? ie) input parameter for NE

Tony Nguyen(hpnguyen)

Budget

 • Skrive første utkast essayet og sende første utkastet til Kristian Nymoen og Kyrre Glette
 • Sette meg inn i Motion Capture Datasettet(Verktøyet) og eventuelt gjøre pre-prosessering/research av datasettet.
  • Sette meg inn i maskinlæringsbibliotek(PyTorch, Keras ,Tensorflow 2.0??)
 • Fullføre essayet innen 1. September

Accounting

 • Første utkast av essay er skrevet
 • Andre utkast av essay er skrevet, leveres 30.08.2019 og håper å få essayet godkjent
  • Ikke TID til å sette meg inn i Motion Capture Datasettet(Verktøyet) og eventuelt gjøre pre-prosessering/research av datasettet. - [[Utsettes til neste uke]]
  • Ikke TID til å Sette meg inn i maskinlæringsbibliotek(PyTorch, Keras ,Tensorflow 2.0??) - [[Utsettes til neste uke]]

Nikolai

Budget

 • Finne flere papers om Vive/VR/AR
 • Lese papers og skrive mer på essayet
 • Finne ut om det er noen faste tider folk bruker mocap laben så jeg kan planlegge når jeg kan bruke det

Accounting

 • Kommet godt i gang med essayet
Personlige verktøy