Progress for week 35 (2019)

From Robin

Revision as of 11:02, 29 August 2019 by Nikolber (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Contents

Eksempelstudent

Budget

 • Skrive kapittel om tidssignaler
 • Fortsette/starte eksepriment 1 - "domenekonvertering"
 • Loggføre/skrive om dette i master

Accounting

 • Førsteutkast til søknad er ferdig
 • Har gjort noen forsøk på eksperiment 1
  • Rammeverk for data er ikke godt nok, må forbedres
 • Har started på introduksjonen til redgjørelse av forsøk 1

Emma

Budget

 • Finne papers om nevroevolusjon og evolusjonær robotikk
 • Lese papers og skrive sammendrag
 • Finne ut hva jeg må gjøre av papirarbeid for å bytte masteroppgave

Accounting

Wonho

Budget

 • Find out how to setup Gazebo environment for DyRET simulation
  • Attempted to setup on a headless server with VNC connection, but it doesn't seem to work well due to graphic issues(Too slow)
  • Perhaps contact Vegard to get access to an actual desktop?
 • Get used to HyperNEAT implementations
 • Do some ROS tutorial to get used to concepts

Accounting


Tony Nguyen(hpnguyen)

Budget

 • Skrive første utkast essayet og sende første utkastet til Kristian Nymoen og Kyrre Glette
 • Sette meg inn i Motion Capture Datasettet(Verktøyet) og eventuelt gjøre pre-prosessering/research av datasettet.
  • Sette meg inn i maskinlæringsbibliotek(PyTorch, Keras ,Tensorflow 2.0??)
 • Fullføre essayet innen 1. September

Accounting

 • Første utkast av essay er skrevet


Nikolai

Budget

 • Finne flere papers om Vive/VR/AR
 • Lese papers og skrive mer på essay'et


Accounting

Personal tools