Progress for week 35 (2019)

From Robin

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 16: Line 16:
* Lese papers og skrive sammendrag
* Lese papers og skrive sammendrag
* Finne ut hva jeg må gjøre av papirarbeid for å bytte masteroppgave
* Finne ut hva jeg må gjøre av papirarbeid for å bytte masteroppgave
 +
 +
=== Accounting ===
 +
*
 +
 +
== Wonho ==
 +
=== Budget ===
 +
* Find out how to setup Gazebo environment for DyRET simulation
 +
** Attempted to setup on a headless server with VNC connection, but it doesn't seem to work well due to graphic issues(Too slow)
 +
** Perhaps contact Vegard to get access to an actual desktop?
 +
* Get used to HyperNEAT implementations 
=== Accounting ===
=== Accounting ===
*
*

Revision as of 17:05, 23 August 2019

Contents

Eksempelstudent

Budget

 • Skrive kapittel om tidssignaler
 • Fortsette/starte eksepriment 1 - "domenekonvertering"
 • Loggføre/skrive om dette i master

Accounting

 • Førsteutkast til søknad er ferdig
 • Har gjort noen forsøk på eksperiment 1
  • Rammeverk for data er ikke godt nok, må forbedres
 • Har started på introduksjonen til redgjørelse av forsøk 1

Emma

Budget

 • Finne papers om nevroevolusjon og evolusjonær robotikk
 • Lese papers og skrive sammendrag
 • Finne ut hva jeg må gjøre av papirarbeid for å bytte masteroppgave

Accounting

Wonho

Budget

 • Find out how to setup Gazebo environment for DyRET simulation
  • Attempted to setup on a headless server with VNC connection, but it doesn't seem to work well due to graphic issues(Too slow)
  • Perhaps contact Vegard to get access to an actual desktop?
 • Get used to HyperNEAT implementations

Accounting

Personal tools