Progress for week 3-4 (2017)

From Robin

Revision as of 09:13, 20 January 2017 by Mathiact (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Contents

John

Budget

 • Gjøre ferdig kontrolleren.

Accounting

Mathias

Budget

 • Skrive ferdig skjelettet
 • Fikse den forpulte rotasjonen
 • Tegne i 2D

Accounting

Jiader

Budget

 • Begynne å skrive litt på background/introduksjon
 • Få gjort noe maskinlæring på¨dataene

Accounting

Hans

Budget

 • Fikse terrenget
 • Samle inn data om forskjellige gaiter
 • Skrive skjelett for masteren
 • Skrive bakgrunn
 • Jobbe med å få den inn, skal låne lube av Tønnes

Accounting

Personal tools