Progress for week 15 (2018)

From Robin

Revision as of 09:44, 3 April 2018 by Martijho (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Contents

Vetle Bu Solgård

Budget

Accounting

Martin Hovin

Budget

  • Gjøre ferdig Relearn
  • Skrive om resultater
  • Skrive Diskusjon
  • Skrive konklusjon
  • Legge til evt. nye deler til teoretisk bakgrunn
Personal tools