Progress for week ?? (2021)

From Robin

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Kaiolae (Talk | contribs)
(Ny side: == Eksempelstudent == === Plan mot neste møte === * Skrive kapittel om tidssignaler * Fortsette/starte eksepriment 1 - "domenekonvertering" * Loggføre/skrive om dette i master === Siden…)

Current revision as of 10:55, 16 June 2021

Eksempelstudent

Plan mot neste møte

  • Skrive kapittel om tidssignaler
  • Fortsette/starte eksepriment 1 - "domenekonvertering"
  • Loggføre/skrive om dette i master

Siden sist møte

  • Har gjort noen forsøk på eksperiment 1
    • Rammeverk for data er ikke godt nok, må forbedres
  • Har started på introduksjonen til redgjørelse av forsøk 1
Personal tools