ISEL Flatbed

From Robin

Revision as of 16:32, 26 June 2019 by Matsh (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

x200px

  • XY(Z)-Flatbed unit FB2
  • BD16x4 (4mm pitch)
  • Travel 1250x1030m
  • Z-axes with magnet brak lift 160m

Controller

x100px

[iMC-S8 stepper motor controller (modifisert)]

  • Med denne følger rævskit programmet PROnc/PALpc som ikke lar seg installere på en moderne PC, derfor modifiserer vi iMC-S8 med Arduino og får moderne fungerende USB kommunikasjon

IMC-S8 inneholder 3stk

x100px

[MD28 steppermotordrivere] [PDF]

  • En til hver akse
  • Disse er krute gode og vi bruker de som de er og styrer de direkte fra Arduino med Dir/Pulse innganger
  • Oppsett: 800pulser/omdreining -> 800/4 = 200pulser/mm lineær bevegelse
Personal tools