ISEL Flatbed

From Robin

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 35: Line 35:
[https://github.com/matshovin/ISEL All egen kode]
[https://github.com/matshovin/ISEL All egen kode]
-
[[Fil:ISEL_top.jpg|x200px]] [[Fil:ISEL_ATmega.png|x200px]] [[Fil:ISEL_old.jpg|x200px]]
+
[[Fil:ISEL_top.jpg|x100px]] [[Fil:ISEL_ATmega.png|x100px]] [[Fil:ISEL_old.jpg|x100px]]

Revision as of 21:47, 26 June 2019

x200px

 • XY(Z)-Flatbed unit FB2
 • BD16x4 (4mm pitch)
 • Travel 1250x1030m
 • Z-axes with magnet brak lift 160m

Controller

x100px

[iMC-S8 stepper motor controller (modifisert)]

 • Med denne følger rævskit programmet PROnc/PALpc som ikke lar seg installere på en moderne PC, derfor modifiserer vi iMC-S8 med Arduino og får moderne fungerende USB kommunikasjon

IMC-S8 inneholder 3stk

x100px

[MD28 steppermotordrivere] [PDF]

 • En til hver akse
 • Disse er krute gode og vi bruker de som de er og styrer de direkte fra Arduino med Dir/Pulse inngang
 • Oppsett: 800pulser/omdreining -> 800/4 = 200pulser/mm lineær bevegelse. Dette gir i prinsippet 5um oppløsning

Programvare

Fra CAD (Fusion360)

 • Postprocessor: Fanuc, sett opp til å ikke tillate sirkulære/helix bevegelser, kun G01/G00, lagre til fil "0.nc"
 • Filtrer fil "x.nc" over til "1.nc" for å bli kvitt alle linjer som ikke inneholder bevegelse
 • Les inn "1.nc" og generer MotorByteArray fil, "1.stp"
 • Overfør "1.stp" fil til Arduino via å flytte ST kort fra PC til Aruino shield eller via USB og kjør

All egen kode

x100px x100px x100px

Personal tools