Hovedside

From Robin

Revision as of 13:24, 15 February 2017 by Yngveha (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search


På denne wikien finner du informasjon om bruk av utstyr og programvare som Robin disponerer, samt noen interne oppslagstavler.

Equipment

3D design

3D printing

Robotics

PCB design

Projects

Demos

FPGA Design


Software

Sensors, communication


Biology-inspired ComputingMiscellaneous

Links

Personal tools