Hjelp:Hjelp

Fra Robin

Gå til: navigasjon, søk

Kort informasjon til ansatte ved ROBIN

Informasjon som ligger på Robin's wiki er per dags dato allment tilgjengelig og leselig for omverdenen. Dersom vi ønsker å dele informasjon mellom oss som er av en slik karakter at den ikke kan plasseres på web'en må dette skje gjennom andre kanaler.

Nyttig hjelp

På wikimedia.org

Personlige verktøy