Graphical tools

Fra Robin

(Forskjeller mellom versjoner)
Gå til: navigasjon, søk
(figures / illustrations)
(plotting, graphs)
Linje 15: Linje 15:
=== plotting, graphs ===
=== plotting, graphs ===
* Python
* Python
-
** matplotlib
+
** Matplotlib (see [https://github.com/jbmouret/matplotlib_for_papers Mouret's tutorial for publication quality plots ])
-
** [https://github.com/jbmouret/matplotlib_for_papers Mouret's tutorial for publication quality plots ]
+
** Seaborn - easy to create good looking plots ([https://elitedatascience.com/python-seaborn-tutorial tutorial here])
-
** seaborn - easy to create good looking plots ([https://elitedatascience.com/python-seaborn-tutorial tutorial here])
+
** Export to Latex (Ti''k''Z/PGF; https://github.com/nschloe/tikzplotlib)
-
** export to Latex (Ti''k''Z/PGF; https://github.com/nschloe/tikzplotlib)
+
* R - ggplot2 (with Rstudio)
* R - ggplot2 (with Rstudio)
-
** export to Latex (TikZ/PGF; https://github.com/daqana/tikzDevice)
+
** Export to Latex (TikZ/PGF; https://github.com/daqana/tikzDevice)
-
* gnuplot (free)
+
* Gnuplot (free)
-
* desmos.com (web based)
+
* Desmos.com (web based)
* Matlab (available at uio)
* Matlab (available at uio)
-
** export to Latex (Ti''k''Z/PGF; https://github.com/matlab2tikz/matlab2tikz)
+
** Export to Latex (Ti''k''Z/PGF; https://github.com/matlab2tikz/matlab2tikz)
* Octave (free alternative to matlab)
* Octave (free alternative to matlab)
* javaFX
* javaFX

Versjonen fra 19. mai 2021 kl. 07:26

figures / illustrations

 • Adobe Illustrator - for students only in kiosk?
 • Powerpoint
 • Directly in Latex (TikZ/PGF: https://github.com/pgf-tikz/pgf)
 • uio programkiosk
 • Inkscape
 • Lucid charts
 • Google draw, in Google disk
 • Photopea (online editor)
 • Figma?
 • Draw.io
 • Linux-program for grafer, finn ut navn

plotting, graphs

How to convert to latex format

 • recommended approach: save as pdf, use pdfcrop, includegraphics in latex
  • avoid bitmap graphics if possible and especially jpg!
 • epstopdf - usually installed with latex
 • pdfcrop - usually installed with latex


add more info here

Personlige verktøy