Graphical tools

Fra Robin

(Forskjeller mellom versjoner)
Gå til: navigasjon, søk
(plotting, graphs)
Linje 14: Linje 14:
=== plotting, graphs ===
=== plotting, graphs ===
-
* desmos.com (web based)
+
* '''matplotlib''' (python, free)
 +
** seaborn
 +
* '''R - ggplot2 (with Rstudio)''' (free)
* gnuplot (free)
* gnuplot (free)
 +
* desmos.com (web based)
* matlab (available at uio)
* matlab (available at uio)
* Octave (free alternative to matlab)
* Octave (free alternative to matlab)
-
* matplotlib (python, free)
 
* javaFX
* javaFX
* excel (uio)
* excel (uio)
-
* R (with Rstudio) (free)
 
=== How to convert to latex format ===
=== How to convert to latex format ===

Versjonen fra 22. okt 2020 kl. 09:36

figures / illustrations

 • illustrator - for students only in kiosk?
 • powerpoint
 • directly in latex
 • uio programkiosk
 • inkscape
 • lucid charts
 • Google draw, in Google disk
 • Photopea (online editor)
 • figma?
 • draw.io
 • linux-program for grafer, finn ut navn

plotting, graphs

 • matplotlib (python, free)
  • seaborn
 • R - ggplot2 (with Rstudio) (free)
 • gnuplot (free)
 • desmos.com (web based)
 • matlab (available at uio)
 • Octave (free alternative to matlab)
 • javaFX
 • excel (uio)

How to convert to latex format

 • epstopdf - usually installed with latex
 • pdfcrop


add more info here

Personlige verktøy