Generative design

Fra Robin

(Forskjeller mellom versjoner)
Gå til: navigasjon, søk
(64 kjerners AMD Ryzen - anbefalte komponenter i 2020:)
(64 kjerners AMD Ryzen - anbefalte komponenter i 2020:)
Linje 120: Linje 120:
* Hvis GPU er et viktig
* Hvis GPU er et viktig
-
** [https://www.ekwb.com/configurator/ GPU waterblock] - her må man selv demontere viftene og lime ny kjøleteip/montere blokken
+
** [https://www.ekwb.com/configurator/ GPU waterblock] - leverer til de fleste vanlige GPU's. Her må man selv demontere viftene og lime ny kjøleteip/montere blokken

Versjonen fra 14. sep 2020 kl. 08:37

Innhold

Generative design ved ROBIN

Typer generative design vi ser på ved ROBIN:
  • Direkte mesh optimalisering
    • Søk/optimalisering av xyz posisioner til noder i grov mesh. Mesh FEM simuleres. Endelig mesh kan filtreres og printes/bygges.
  • Indirekte mesh optimalisering
    • Voxel optimalisering
      • Bruk av forskjellige algoritmer/filtre for bygging/forvitring av voksler som automatisk omformes til mesh. Mesh FEM simuleres.
      • Endelig voksel-kropp filtreres og printes.
    • Catmull-Clark polygon subivision optimalisering
      • Søk/optimalisering av xyz posisioner til kontroll-noder i Catmull-Clark subivision kropp. Subdivided kropp omformes til mesh og FEM simuleres.
      • Endelig mesh kan filtreres og printes/bygges. Evt. endelig subdivided kropp printes.
    • Skalar/vektor-felt optimalisering
      • Optimalisering av 4dim ligning som projeseres ned i 3D til vokselkropp. Endelig voksel-kropp filtreres og printes.
Noen søkeord
  • Shape optimization, topology optimization, generative design, truss sizing optimization, structural optimization, simulated annealing, load path, multiobjective optimization, NSGA-II, evolutionary/genetic algorithm, finite element method, direct stiffness method, genus
Å skrive masteroppgave
  • Kriterier for bedømmelse av masteroppgaver, MatNat
  • Å skrive gode artikler, mye er felles for en masteroppgave I, II
  • Eksempel på en ryddig masteroppave med fin struktur Ruud, E.L.M
Deltagere:
Ansatte:
  • Mats Høvin
  • Vegard Søyseth
  • Tønnes Nygård
  • Yngve Hafting
Masterstudenter:


Matlab

  • R2019A anbefales. Ikke bruk senere versjoner, grunnet ytelsesreduksjon
  • Matlab på egen maskin: registrer deg på [1] basert på uio mail konto, last ned fra WinProg. Må vel være på uio net for å kunne installere

Noen linker til inspirasjon

Ekstern doc

  • FEM - The Direct Stiffness Method : PDF1 PDF2
  • FEM - Matlab: Bok

Regnekraft

For å få tilgang til vår AMD EPYC server ta kontakt med Vegard.

Conferences

Hardware

Vår 128 kjerners AMD EPYC server:
  • PowerEdge R6525, 2 * AMD EPYC 7702 2.00GHz, 64C/128T, 256M Cache (200W) DDR4-3200, 16*32GB RDIM 3200MT/s Dual rank
64 kjerners AMD Ryzen - anbefalte komponenter i 2020:
  • Hvis GPU er et viktig
    • GPU waterblock - leverer til de fleste vanlige GPU's. Her må man selv demontere viftene og lime ny kjøleteip/montere blokken
Personlige verktøy