Flying Drones: Rules and requirements (in Norwegian)

Fra Robin

Gå til: navigasjon, søk

Hovedregler

  • Du skal alltid kunne se dronen, kun fly i dagslys og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder.
  • Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt.
  • Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.
  • Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter.
  • Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.
  • Du skal alltid kunne se dronen. Maksimal flyhøyde er 120 meter over bakken.
  • Hold avstand fra lufthavner: Ikke fly nærmere enn 5 km.
  • Som dronefører har du fullt ansvar for skader på personer og eiendeler: Fly alltid dronen på en hensynsfull måte!


Informasjon om Åpen kategori

Åpen kategori omfatter lavrisiko-operasjoner med mindre droner innenfor faste rammer.

For alle operasjoner innen åpen kategori gjelder:

Dronen må veie mindre enn 25 kg. Flygingen skjer maks 120 meter høyde over bakken eller vannet og i synsrekkevidde (Visual Line Of Sight/VLOS). Det fraktes ikke farlig gods og det slippes ikke noe frakt under flygingen. Det skal ikke flys over folkemengder. Høydebegrensningen på 120 meter er oppgitt som «avstand fra nærmeste punkt på jordoverflaten». Altså kan man fly mer enn 120 meter høyde vertikalt i nærheten av fjell eller klipper.

For alle type droner som veier mer enn 250 gram eller har kamera, må du registrere deg på [www.flydrone.no]. For alle droner som veier mer enn 250 gram må piloter ta nettkurs og netteksamen. Operatøren må merke dronene sine med operatørnummer.

Du må være minst 16 år for å kunne fly. Aldersgrensen gjelder ikke for selvbygde droner mindre enn 250 gram og som flyr saktere enn 19 m/s, og heller ikke for C0-droner som er klassifisert som leketøy. Hvis du er yngre enn 16 år og har tatt kurs og eksamen, kan du fly under veiledning fra en person som er 16 år eller eldre og har tatt kurs og eksamen.

Åpen kategori deles inn i tre underkategorier, A1, A2 og A3. Ta vår interaktive veileder for å finne svaret på i hvilken subkategori du havner.

A1 – «Over folk» I denne underkategorien kan du fly med:

C0- eller C1-merkede droner. Selvbygde droner opp til 250 g som flyr saktere enn 19 m/s. Droner opp til 250 g som kom på markedet før 1. januar 2023. Fram til 1. januar 2023 kan du også fly med droner som veier mindre enn 500 g (også selvbygde). Med C1-droner og droner over 250 gram skal du ikke fly over andre personer.

A2 – «Nærme folk» I denne underkategorien kan du fly med:

C2-merkede droner. Fram til 1. januar 2023 kan du også fly med droner som veier mindre enn 2 kg. Med C2-droner skal du holde 30 meter horisontalt avstand fra andre personer og 5 meter avstand når du flyr i saktemodus. Med ikke-CE-merkede droner opp til 2 kg må du holde 50 meter avstand.

I tillegg gjelder 1:1 regelen: Dronen skal ha minst like stor horisontal avstand fra andre som dronens vertikale høyde over bakken. For eksempel hvis dronen er på 100 meters høyde skal den ha minst 100 meter avstand fra utenforstående personer.

For å fly innenfor A2 må du: Registrere deg på flydrone.no. Ta nettkurs og netteksamen for A1/A3. Trene på å fly i A1 eller A3. Ta nettkurs for A2. Ta eksamen for A2 på en trafikkstasjon. Mer informasjon om flyging i A2 og skjema for å erklære gjennomført egentrening finner du her.

A3 – «Unna folk» I denne underkategorien kan du fly med:

C2-, C3-, og C4-merkede droner. Med droner opp til 25 kg som er selvbygd eller tilgjengelig på markedet før 1. januar 2023. Innen A3 må du holde minst 150 meter avstand til bolig-, nærings-, industri- eller rekreasjonsområder. Det skal ikke være andre personer til stede enn de som er involvert i droneflygingen. Hvis det kommer noen inn i området der du flyr, skal du holde minst 30 meter avstand og følge 1:1 regelen.


Se mer informasjon hos Luftfartstilsynet: https://luftfartstilsynet.no/droner/nytt-eu-regelverk/apen-kategori/

Personlige verktøy