User:Mathiact

From Robin

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(RealSense)
(RealSense)
Line 93: Line 93:
The message is documented [http://docs.ros.org/api/sensor_msgs/html/msg/PointCloud2.html here]
The message is documented [http://docs.ros.org/api/sensor_msgs/html/msg/PointCloud2.html here]
-
Datatype 7 is float32
+
 
 +
Datatype 7 means float32
The binary data array is of type uint8 and can be read like so:
The binary data array is of type uint8 and can be read like so:
<code>
<code>

Revision as of 11:51, 8 November 2016

Contents

Master thesis

Mulige oppgaver

Visualisering

Mål:

 • Forstå algoritemene til roboten bedre ved å visualisere dem under kjøring.
 • Lettere se effektene av parametertuning

Ting:

 • Sammenligne forskjellige modeller
 • Bruke faktisk kamerastrøm og overlaye genererte 3D-modeller

Visualisering ved hjelp av VR ser jeg på som litt unødvendig, ettersom VR mest antakelig ikke vil forbedre forståelsen veldig. Her kan 2D anvendes helt fint. For å finne ut om man har klart målet må man brukerteste systemet og se om brukerne syns det er lettere å forstå algoritmene. Dette kan være en utfordring ettersom man både trenger nok brukere (20?) og en godt designet undersøkelse.

Fjernstyring

Mål: Løse en oppgave med roboten enklere med hjelp av VR. Vise at det er lettere å se på obstacles eller å styre en robotarm med VR.

Utfordringen her er å bygge en robotarm. Å teste hvor effektivt systemet er er enklere enn visualisering ettersom man kan ta tiden det tar å løse oppgaven, eller nøyaktigheten den ble utført med. Her kan det være en ide å bruke Viven's håndkontroller for å styre robotarmen.

Visualisering gjennom AR

Bruke AR - optimalt gjennom briller - til å se robotens algorimter visualisert. Dette krever både gode AR-briller (Micorsoft hololens eller HTC Vive-kamera) og mye datakraft. Brukerens nøyaktige pose (posisjon og orientering i forhold til roboten må kunne holdes oppdatert). Jeg ser for meg at dette prosjektet kan løses i 2D på skjerm først, så VR, og så portes til AR.

Denne ideen gjør meg veldig hyped og er dette jeg vil gå for.

Mål:

 • Bygge et system som gjør det enklere å forstå algoritemene til roboten ved å visualisere dem under kjøring
 • Lettere se effektene av parametertuning

Utfordringer:

 • Vet ikke hvor bra AR fungerer med Viven. Det er ikke et stereokamera, noe som er litt kjipt. På en annen side vil en ipad - som også er et alternaltiv - også være mono.
 • Finne metrics på hvor bra resultatet ble.

Visualization of sensory data and algorithms through augmented reality

Metrics

 • How much better does the user understand how the robot works?

Things

 • Low latency on head mounted displays is very important for user experience.

Questionare

Rate traditional visualization (gazebo) 1-5 vs. AR system
 • The difficulty of understanding the robot's position in it's environment (easy to hard)
 • The difficulty of understanding the robot's orientation in it's environment (easy to hard)

Let's go

Ros -> Unity

Data from Ros can be sent over websockets with [ RosBridge]

Similar projects

ARSEA - Augmented Reality Subsea Exploration Assistant Github

Sensor

RealSense

PointCloud2 data packet example:

 header:
  seq: 537
  stamp: 
   secs: 1478272396
   nsecs: 68496564
  frame_id: camera_depth_optical_frame
 height: 480
 width: 640
 fields: 
  - 
   name: x
   offset: 0
   datatype: 7
   count: 1
  - 
   name: y
   offset: 4
   datatype: 7
   count: 1
  - 
   name: z
   offset: 8
   datatype: 7
   count: 1
 is_bigendian: False
 point_step: 16
 row_step: 10240
 data: [0, 0, 192, 127, 0, 0, 192, ...]
 is_dense: False

The message is documented here

Datatype 7 means float32 The binary data array is of type uint8 and can be read like so:

 [   x   ][    y   ][   z    ][   garbage?   ][   x   ] ...
 0, 0, 192, 127, 0, 0, 192, 127, 0, 0, 192, 127, 0, 0, 128, 63, 0, 0, 192, 127,   ...

Plan

Visualizing sensor data in Unity

Point cloud is extracted from ROS trough rosbridge. Data type is JSON and infrastructure is web sockets. Unity will need to have an asynchronous thread to handle the data to avoid frame drops due to latency. The point clouds are data intensive.


Articles

http://gbib.siggraph.org/ - Library from SIGGRAPH - Computer graphics conference

Virtual environments, 17 articles - frontiers [1]

Challenges in virtual environments (2014) [2]

Virtual reality

Multi-sensory feedback techniques, user studies [3]

Telepresence: Immersion with the iCub Humanoid Robot and the Oculus Rift [4]

Virtual reality simulator for robotics learning [5]

Augmented reality

User testing on AR system Instruction for Object Assembly based on Markerless Tracking

Evaluating human-computer interface in general Evaluation of human-computer interface for optical see-through augmented reality system

Sensor Data Visualization in Outdoor Augmented Reality

 • Discusses the challenges with displays in lit environments[6]

Technical

Integration between Unity and ROS [7]

Unity: ROSBridgeLib [8]

Thesises

Teleoperation + visualization with oculus [9]

 • User studies on HRI
 • Bandwidth considerations


Remote Operations of IRB140 with Oculus Rift [10]

 • Controlling robot arm with stereo camera with oculus

Books

Comuter vision [11]

Personal tools