Apple-utvikling

From Robin

Revision as of 07:14, 19 September 2016 by Charlepm (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Nyttig info om Xcode og utvikling for Mac OS og iOS

  • Hvis ikke Xcode er installert, må det lastes ned fra App store. Du trenger Xcode for å kompilere kildekode på Mac. Dette gjelder også hvis du bare skal kompilere fra terminalen uten å bruke Xcode.
  • For å utvikle programvare for macOS og iOS må du knytte Apple IDen din til Apple Developer (https://developer.apple.com). Man kan være selvstendig utvikler (koster penger) eller være medlem av et utviklerlag/team. Dette er gratis om man er en del av IFIs team. For å bli medlem av et utviklerteam må man bli invitert av en agent/admin for det aktuelle teamet. For å bli medlem av IFIs utviklerteam, send forespørsel til thoh@ifi.uio.no og følg retningslinjene du får på mail.
  • Under "preferences > accounts" i Xcode finner du en oversikt over hvilke utviklerlag din Apple ID er knyttet til.

Fil: ios_accounts.png


  • Når du har opprettet et Xcode-prosjekt, kan du se og velge hvilket team prosjektet skal være knyttet til under "general" for det aktuelle prosjektet.

Fil: ios_general.png


  • Dersom du skal utvikle en app for en iOS-enhet (iPod, iPhone...) må denne også knyttes til teamet du er en del av. Denne enheten må også legges til av en agent/admin for teamet du tilhører. I «Organizer - Devices» i Xcode kan man finne informasjonen som admin for teamet trenger for å legge enheten til.

Fil: ios_organizer_slad.png

Personal tools