Progress for week 47 (2017)

Fra Robin

Gå til: navigasjon, søk

Martin

Budget

 • Møte med Epigram
 • Finne måte å visualisere et trent pathnet med optimale paths
 • Gjøre ferdig kode for "search for first path" eksperimentet

Accounting

 • Hadde møte med epigram
  • Samme tanker som meg om problemstillingene. Ikke mye ny input å ta med seg.
  • Veldig interesserte i oppgaven min. Tilbudt å komme tilbake med resultater fra eksperimenter (fast en gang i mnd?) Åpne for å hjelpe meg med resultat-tolkning
 • Satt opp første eksperiment
  • Kjørte flere forsøk
   • Første hadde bug som gjorde at det var større sjanse for å finne en path med lavere index gjennom pathnet enn høyere
   • Andre er 500 iterasjoner hvor en path velges tilfeldig
   • Tredje er 600 iterasjoner hvor end-to-end treningen gjøres på de samme modulene som ble funnet i s+s søket
  • Samme forsøk som deepmind i innledende eksperiment på pathnet (Binary MNIST)
  • Kjørt litt forenklet (pop_size = 64, acc_threshold = 98%) på 600 iterasjoner Eksperimentsiden
 • Forbedret live visualisering av søket (vise eksempel)
 • Implementert automatisk generering av graf-plot av pathnet med optimale paths og training_counter. Skrives rett til Fil:S+s-itr430-Reuse2.pdf (vise eksempel)
Personlige verktøy