Progress for week 42-43 (2016)

Fra Robin

Gå til: navigasjon, søk

Innhold

John

Budget

 • Implementere en sikkerhets stopp i kontrollprogrammet som unngår at roboten presser med en kraft som er større enn angitt.

Accounting

 • Har testet en del forskjellige metoder, og er fortsatt et par igjen. Men har enda ikke fått inn en fungerende force-limit.
 • Dokumentert koden underveis i et eget OneNote dokument.

Mathias

Budget

 • Forklare oppgaven for ffi og høre om de har input. Kan hende jeg må ut dit
 • Snakke med Adapa360 om hva de kan tilby og hva de tenker om samarbeid
 • Visualisere punktsky fra ROS i unity

Accounting

 • Begynt å lære ROS
 • Funnet ut hvordan transportere data fra ROS til Unity, gjennom ROSBridge
 • Ikke fått data inn i Unity ennå
 • Ikke forklart oppgaven for ffi
 • Adapa360 kommer tilbake til meg om 2 uker fra et eksotisk sted

Accounting

Hans

Budget

 • Ferdigstille essayet
 • Lese meg opp på Ros
 • Finne aktuelle cases som kan brukes i masteren

Accounting

 • Levert essayet
 • Begynt å sette meg inn i Ros og forstå hvordan det fungerer
 • Fått et bedre innblikk i hvilke oppgaver som kan være aktuelle for roboten

Jiader

Budget

 • Finne relevante artikler for sensing av underlag
 • Testing av optoforce sensorer

Accounting

 • Lest noen artikler
 • Fått optoforce til å kjøre (klarer å hente verdier)
 • Gått igjennom tutorial om ros
Personlige verktøy