Progress for week 15 (2018)

Fra Robin

Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Vetle Bu Solgård

Budget

  • Finish REINFORCE algorithm
  • Finish Test environment

Accounting

  • Finished implementing REINFORCE baseline
  • Having some trouble with test environment - Might just validate algorithms in MountaincarContinous env.
  • Did a lot of code editing. (Reward signal and state experimentation as well as flow of prog)

Martin Hovin

Budget

  • Gjøre ferdig Relearn
  • Skrive om resultater
  • Skrive Diskusjon
  • Skrive konklusjon
  • Legge til evt. nye deler til teoretisk bakgrunn
Personlige verktøy