Plan for 25/10 - 8/11

Fra Robin

Gå til: navigasjon, søk
Meeting plan 25/10:
Tema:
 • Oppsummere forrige periode, og lage plan for neste
 • Mer kan komme

Innhold

Jørgen

 • What to do until next meeting, (last date in heading)
  • Bygge box, evt mockup
  • Skrive, summere utfordringer ved å skrive
 • What I managed to do before next meeting, (last date in heading)
  • Fikk ikke bygget boks
  • Begynt å skrive

Henrik

 • What to do until next meeting, (last date in heading)
  • Sende Mats Boknavn
  • Se mer på singulariteter, rank...
  • UR5 ethernet kabel Thomas
  • UR5 kjøre opp
 • What I managed to do before next meeting, (last date in heading)
  • Får ikke koblet til portnummer på UR5, selv om portnummeret ses
  • Frame FEM implementert, løste noen problemer, men nye problemer oppsto
  • Satt opp enkel evolusjonær algoritme

Lukasz

 • What to do until next meeting, (last date in heading)
  • Konfigurere URDF og YAML filer slik roboten kan simuleres i Gazebo og RViz
  • Få til riktig bevegelse i knee og fot leddene
  • Begynne å skrive en controller node for roboten slik den kan brukes både i simulering og på virkelig robot
  • Fikse inertia matrisene , Forward Kinematics of Inverse Kinematics
  • Se på Forward og Inverse Dynamics
  • Se på implementasjonen av Genetic Algorith som kan brukes i oppgaven
  • Begynne å skrive korte teori oppsummeringer
 • What I managed to do before next meeting, (last date in heading)
  • URDF og YAML filer er riktig skrevet
  • Roboten beveger seg riktig i simulering
  • Har begynt å implementere controller node
  • Har sett på hvordan inertia matrisene kan finnes vha. Fusion360 og hvordan FK og IK kan finnes vha. ROS

Ole Jakob

 • What to do until next meeting, (last date in heading)
  • Skrive, intro/bakg
  • Styring av vifter, med Arduino + transistor
  • Kjøre opp LEDS
 • What I managed to do before next meeting, (last date in heading)
  • ...
  • ...
Personlige verktøy